Yabancı HukukuYabancılar Hukuku Yabancılar Hukuku-Milletler Arası Özel Hukuku Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşamasına rağmen o ülkenin vatandaşı olmayanların tabi olacağı kuralların düzenlendiği hukuk dalıdır. Vatandaş olmayanlar vatandaşların yararlandığı her haktan yararlanamamaktadır. Vatandaş olmayan yabancılara tanınacak haklar uluslararası sözleşmeler baz alınarak düzenlenmektedir. Bunun için iki adet prensip bulunmaktadır. Birincisi vatandaşlara ve yabancılara eşit muamele yapılan eşitlik prensibidir. İkincisi ise yabancının insan olması sebebiyle sahip olduğu asgari hakların tanındığı asgari haklar prensibidir. Yabancılar hukukunun ilgilendiği kişiler yabancı tüzel kişiler ve gerçek kişilerdir. Yabancılar bulundukları ülkenin yasal hükümranlığı altında olduklarından dolayı yabancı olarak değerlendirilenleri özetlemek gerekmektedir. Buna göre herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan vatansızlar, ülkesinin siyasi durumundan kaçıp başka ülkeye sığınmakla birlikte o ülkenin vatandaşlığına geçmemiş mülteciler, bir ülkede yaşayan kişilerden dil, din, kültür gibi özelliklerle ayrılan azınlıklar ve Türkiye’ye yerleşme maksatlı gelen Türk soylu muhacirler yabancıdırlar. Fakat azınlıklar ve muhacirler vatandaştırlar. Bu nedenle yabancılar kanununun muhatapları değildirler. Yabancılar hukukunun iç hukuk kaynakları anayasa, kanun, tüzük ve kararnamelerdir. Uluslararası hukuk kaynakları ise anlaşmalar, teamüller, genel hukuk kaideleri ve doktrindir. Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerde vatandaş yabancı ayrımı yoktur. Siyasal haklar gibi bazı haklar yabancılara tamamen kapalıdır. Taşınmaz sahibi olma, bazı meslekleri icra etme gibi bazı hakları kullanmada ise sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar uluslararası prensiplere uygun olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin yatırımcılar için, yeni yaşam alanı kurmak isteyenler için ve turistik amaçlı gelmek isteyenler için cazip bir ülke olmasından dolayı yabancılar hukuki ilişkiler kurmaktadırlar. Farklı bir ülkenin hukuk sistemini tam olarak bilmesi ve buna uygun işlemlerini yürütmesi yabancı için zor olacaktır. Bu işlemleri yapmak için yabancılar hukuku avukatından hukuki destek alınmalıdır. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri vatandaşlardan farklı bir prosedüre sahiptir. Bu işlemlerin yürütülmesi, Çalışma izni alınması, ikamet izni alınması, vatandaşlık başvurusu yapılması, polis ve gümrük işlemleri yapılması için Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki danışmanlık ve bu süreci yürütmektedir. Yabancılar şube işleri, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları için, içinde yabancı bulunan evlilik sözleşmesi, boşanma davası, velayet işlemleri için yabancılar hukuku avukatı olarak bize müracaat edebilirsiniz.